Κυριακή, 16 Μαΐου, 2021
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΠΑΠ: Στα 205,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του 2020 - Μέρισμα...

ΟΠΑΠ: Στα 205,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του 2020 – Μέρισμα 0,45 ευρώ

Ανθεκτικά μεγέθη σε ένα έτος με πολλαπλές προσκλήσεις λόγω της πανδημίας και των αλλεπάλληλων lockdown που έφερε και το κλείσιμο των πρακτορείων για μεγάλο διάστημα παρουσίασε ο ΟΠΑΠ το 2020, ολοκληρώνοντας το έτος με καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στα 1,129 δισ. ευρώ.

Ο οργανισμός, μέσα στο 2020 είδε τα έσοδά του από διαδικτυακά παίγνια να ανέρχονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ολοκλήρωσε την επένδυση στην Kaizen Gaming, που διαθέτει το κορυφαίο brand Stoiximan. Χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας του ΟΠΑΠ είναι ότι η Γενική Συνέλευση εισηγήθηκε μεικτό μέρισμα 0,45 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό 153 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στην περασμένη χρήση διαμορφώθηκαν στα 205 εκατ. ευρώ, ενώ στο 4ο τρίμηνο του 2020 επηρεάστηκαν θετικά λόγω της αναγνώρισης εσόδου που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του 36,75% ποσοστού συμμετοχής στην Kaizen Gaming για τις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες.

Όπως προαναφέρθηκε, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,129,8 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 30,3% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 230,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 48,3% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα του καθολικού  απαγορευτικού (lockdown) από τις 7 Νοεμβρίου και των κατά τόπους lockdowns από τα μέσα Οκτωβρίου με τα καταστήματα του Οργανισμού να παραμένουν κλειστά για σχεδόν τα 2/3 του τριμήνου.

Το μεικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το 2020 κατά 32,3% και διαμορφώθηκε σε 421,2 εκατ. ευρώ (έναντι 622,1 εκατ. το 2019). Το δ’ τρίμηνο 2020 το μεικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε 83,0 εκατ. ευρώ (το δ’ τρίμηνο 2019 ήταν στα 165,6 εκατ.) μειωμένο κατά 49,9% σε ετήσια βάση εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφορά επί του GGR της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ” ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των 50 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 μειώθηκαν κατά 36,9% στα 260,3 εκατ. (έναντι 412,6 εκατ. το 2019), ή μείωση 32,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο
έτη. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2020 κατήλθαν σε 52,7 εκατ. (το δ’ τρίμηνο του 2019 ήταν 107,6 εκατ.) μειωμένα κατά 51,0% ή μείωση 43,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα 267,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι ή μείωση 9,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια και την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 85,2 εκατ. αυξημένα κατά 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκαν κατά 6,0%, αντανακλώντας τις σημαντικές ενέργειες εξοικονόμησης κόστους.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα 205,3 εκατ. αυξημένα κατά 1,5% (έναντι των 202,4 εκατ. ευρώ το 2019), όμως σε επαναλαμβανόμενη βάση είχαν μείωση κατά 51,4%. Στο δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 132,1 εκατ. (δ’ τρίμηνο 2019: 61,8 εκατ.), ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν μείωση 74,3%. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά κατά 142,7 εκατ. λόγω της αναγνώρισης εσόδου που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του 36,75% ποσοστού συμμετοχής στην Kaizen Gaming για τις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες.

Παράλληλα, σημειώνεται η ισχυρή ταμειακή θέση του Οργανισμού με καθαρό δανεισμό στα 529,4 εκατ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA στο 2.0x (2.3x
συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων). Επιπλέον, στην ανακοίνωση επισημαίνεται η υψηλή συνεισφορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναφέρεται παράλληλα και στην άμεση ανταπόκριση με πλήρες πακέτο υποστηρικτικών μέτρων για το δίκτυο του Οργανισμού. Η πρόταση της διοίκησης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου αφορά μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2020 στα 0,45 ευρώ, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος τις 13 Ιουλίου 2021.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2020, ο κ. Jan Karas, CEO του ΟΠΑΠ, επισήμανε: «Παρότι το τέταρτο τρίμηνο ήταν ένα ακόμη τρίμηνο κατά το οποίο οι δραστηριότητες μας επηρεάστηκαν σημαντικά από τον κορωνοϊό, λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων και των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο ΟΠΑΠ επέδειξε για μια ακόμη φορά σημαντική ετοιμότητα, σε επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο, ώστε να μετριάσει το σχετικό αντίκτυπο, αξιοποιώντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μας συνεισέφερε σημαντικά στα συνολικά έσοδα της εταιρείας, καθώς τόσο τα έσοδα από διαδικτυακά παίγνια, όσο και η βάση των πελατών μας, ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η επένδυση μας στην Kaizen Gaming, που διαθέτει το κορυφαίο brand Stoiximan, ενισχύθηκε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παιχνιδιών μας και προσφέρθηκε αποτελεσματική στήριξη στους συνεργάτες του δικτύου μας.

Κοιτώντας προς το μέλλον και έχοντας διασφαλίσει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και τα ταμειακά διαθέσιμά μας, συνεχίζουμε – παρά τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν – να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε ήδη επιτύχει. Με σιγουριά, επιδιώκουμε την επιτυχημένη υλοποίηση της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής του ΟΠΑΠ, της στρατηγικής Fast Forward, ώστε να προσφέρουμε ακόμη καλύτερα παιχνίδια και ψυχαγωγία στους πελάτες μας».

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ