Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜε απευθείας ανάθεση η επαναφορά του συστήματος ETCS στα τρένα

Με απευθείας ανάθεση η επαναφορά του συστήματος ETCS στα τρένα

Σε απευθείας διαπραγματεύσεις με την ιαπωνική Hitachi για τη λειτουργία των συστημάτων ETCS (είναι το σύστημα αυτόματης πέδησης) στους συρμούς του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου προχωρά το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών. Η ΓΑΙΑΟΣΕ ενέκρινε την “κάθοδο” σε διαγωνισμό με απευθείας διαπραγμάτευση και χωρίς δημοσίευση προκήρυξης την «Επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση του συστήματος ETCS επί 120 κινητήριων μονάδων σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με αναλυτές της σιδηροδρομικής αγοράς, «αναγκάζεται» να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγμάτευση, αφού οι δυο προηγούμενες διαγωνιστικές προσπάθειες της ΓΑΙΑΟΣΕ για την ανάταξη του ETCS στους συρμούς κατέστησαν άγονες (πρόκειται ουσιαστικά για «ουρά» της σύμβασης 10004 του 2007 με την ιταλική Ansaldo, η οποία έχει εξαγοραστεί από τη Hitachi).

Το αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών για την επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση του συστημάτος ETCS on-board που είναι εγκατεστημένο στις εκατόν είκοσι κινητήριες μονάδες σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, εκτελώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές που είναι απαραίτητες για αυτό, συμπεριλαμβανομένης της γενικής επισκευής διακοσίων τριάντα pneumatic plates (υπομονάδων του συστήματος ETCS on-board), των οποίων έχει παρέλθει 5ετία από την προηγούμενη γενική επισκευή τους.

Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα απομείωσης του τελικού αριθμού των συστημάτων ETCS που θα επανέλθουν σε λειτουργική κατάσταση, το οποίο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή δεν θα οφείλεται αμοιβή.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις πιο κάτω εργασίες σε όλα τα οχήματα, στα οποία θα επαναφέρει σε λειτουργική κατάσταση το σύστημα ETCS on board.

  1. Να πραγματοποιήσει πλήρη και λεπτομερή έλεγχο των φθορών και των ελλείψεων κάθε οχήματος, που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος ETCS on board.
  2. Να προσδιορίσει εγκαίρως και λεπτομερώς τα αναγκαία υλικά, ανταλλακτικά που ενδεχομένως απαιτούνται σε κάθε όχημα για την αποκατάσταση των φθορών και των ελλείψεων, ώστε να του παρασχεθούν από την αναθέτουσα Αρχή.
  3. Να επιβλέψει τις εργασίες αποκατάστασης των φθορών και των ελλείψεων και σε περίπτωση που διαπιστώνει οτιδήποτε να το επισημαίνει στην αναθέτουσα Αρχή.
  4. Να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την επαναφορά του συστήματος ETCS, κάθε οχήματος σε λειτουργική κατάσταση.
  5. Να εκτελέσει τη γενική επισκευή των pneumatic plates, όλων των μονάδων των οποίων η πιστοποίηση έχει λήξει, λόγω παρέλευσης 5ετίας από την προμήθειά τους.
  6. Να εκτελέσει, σε όλα τα οχήματα, όλες τις απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο έγγραφο της εγκαταστάτριας εταιρείας ANSALDO.
  7. Να προβεί σε επίδειξη καλής λειτουργίας του συστήματος, πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες δοκιμές περιλαμβάνοντας, οπωσδήποτε, δυναμικό έλεγχο.

Οι δυναμικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με κατάλληλα προγραμματισμένα balises τα οποία θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος, σε κατάλληλο χώρο για την εκτέλεση των δοκιμών, πλησίον των συγκροτημάτων εκτέλεσης των υπηρεσιών. Διευκρινίζεται, ότι οι δυναμικοί έλεγχοι δεν θα πραγματοποιηθούν σε τμήματα γραμμής με ήδη εγκατεστημένα balises.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ