Κυριακή, 16 Μαΐου, 2021
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μειωμένος ο τζίρος του Ομίλου ΕΛΤΟΝ το 2020

Μειωμένος ο τζίρος του Ομίλου ΕΛΤΟΝ το 2020

Σε 124,1 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2020 έναντι 131,2 εκατ. ευρώ το 2019 σημειώνοντας μείωση 5,46%. 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 77,98 εκατ. ευρώ από 86,68 εκατ. ευρώ το 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 10,03%. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2020, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων του COVID-19, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας αύξηση τόσο στην εταιρεία με 16,00% όσο και στον Όμιλο ELTON με 16,52% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2019 ήταν 15,31% στην εταιρεία και 15,49% στον Όμιλο). 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2020 σε 7,23 εκατ. ευρώ από 7,65 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, διατηρούμενα στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση ως προς τις πωλήσεις, ήτοι 5,83%. 

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2020 σε 5,05 εκατ. ευρώ από 5,75 εκατ. ευρώ το 2019, στο 6,48% επί του τζίρου έναντι 6,64% το 2019. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 3,61 εκατ. ευρώ από 4,31 εκατ. ευρώ το 2019, ή αλλιώς 4,63% επί του τζίρου (2019: 4,98%). 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 4,74 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,67% έναντι των 4,71 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019 ενώ ως προς τον τζίρο ανήλθαν στο 3,82% έναντι 3,59% το 2019. Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 2,73 εκατ. ευρώ από 3,25 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση 15,99%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 3,59 εκατ. ευρώ από 3,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 5,67%.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ