Πέμπτη, 24 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΙκτίνος: Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής ο Γ. Παναγιωτίδης

Ικτίνος: Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής ο Γ. Παναγιωτίδης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

H εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ανακοίνωσε ότι με την υπ. αριθ. 665/4-6-2021, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως Εσωτερικός Ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Παναγιωτίδης σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Λιαρδάκη, ο οποίος ορίζεται ως υπεύθυνος της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ο κ. Παναγιωτίδης πληροί τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 4706/2020, ήτοι έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, δεν είναι  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία, ενώ διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για τη θέση αυτή.

Έχει πολυετή ενεργή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά  από το Bradford School of Management, ενώ είναι και πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA) από το Institute of Internal Auditors-IIA.

Τέλος,  η κ. Αναστασία Χαϊδά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων &  Εταιρικών Ανακοινώσεων, σε αντικατάσταση της κ. Δήμητρας Κρικζώνη.

Η κ. Δήμητρα Κρικζώνη  αναλαμβάνει υπεύθυνη του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img