Τετάρτη, 16 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜε 67% η Belterra της οικογένειας Σαββίδη στον ΟΛΘ - Προς υποβολή...

Με 67% η Belterra της οικογένειας Σαββίδη στον ΟΛΘ – Προς υποβολή δημόσιας πρότασης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Υπόχρεη για την υποβολή δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των μετοχών μειοψηφίας του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) κατέστη η Belterra της οικογένειας Σαββίδη, η οποία ελέγχει πλέον ποσοστό 67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του 2ου μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Η Belterra έχει αποκτήσει το 100% της Melbery και έγινε ο μεγαλύτερος και ελέγχων μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67%. Ως εκ τούτου η Belterra απέκτησε έμμεσα ποσοστό 67% του ΟΛΘ, ξεπερνώντας το όριο του ενός τρίτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Υπενθυμίζεται ότι οι γερμανικές εταιρείες Deutsche Invest Equity Partners και Transconnect προχώρησαν σε αποεπένδυση από τον ΟΛΘ. Εξηγώντας αυτή την απόφαση των γερμανικών εταιρειών, η ΟΛΘ αναφέρει ότι «έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε., δεδομένων των ευρύτερων συνθηκών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής».

Τον περασμένο Μάρτιο η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτηση της εταιρίας Melbery, η οποία κατέχει έμμεσα το 67% των μετοχών του ΟΛΘ, από την Belterra Investments. Πάντως, η πλευρά του ομογενή επιχειρηματία ξεκαθάρισε ότι η δημόσια πρόταση δεν έχει ως στόχο την έξοδο του ΟΛΘ από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανακοίνωση του ΟΛΘ αναφέρει:

“Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 και σε συνέχεια των από 2/2/2021 και 23/3/2021 ενημερώσεων, γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 4/6/2021 από το μέτοχό της «SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKISEGT Ltd.» (SEGT), σύμφωνα με την οποία η εταιρεία «Belterra Investments Ltd.» (Belterra), με έδρα την Κύπρο, βάσει του από 4/6/2021 Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών (SΤA), και κατόπιν της εγκρίσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού δυνάμει της υπ’ αριθμ. 727/2021 αποφάσεώς της, προχώρησε στην απόκτηση από την εταιρία «Helanor Holdings Ltd.» (Helanor), του εναπομείναντος 70% των μετοχών της εταιρίας «Melbery Investments Ltd.» (Melbery) με έδρα την Κύπρο, σε εκτέλεση του από 1/2/2021 Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) μεταξύ της Belterra και της Helanor.

Προ του ανωτέρω Συμφωνητικού, η Αγοράστρια Belterra κατείχε αμετάβλητα από την 23/3/2018, ημερομηνία της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΘ Α.Ε., έως σήμερα, το 30% των μετοχών της Melbery, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 66,67% της SEGT, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Στην SEGT συμμετέχει επίσης με το εναπομείναν 33,33%, αμετάβλητα από την 23/3/2018 έως σήμερα, η «Terminal Link Grèce SAS» (η οποία ανήκει κατά 100% στην «Terminal Link SAS»). Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης των μετοχών, η αγοράστρια Belterra κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της Melbery και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος και ελέγχων μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67%. Συνεπεία των ανωτέρω, η Belterra απέκτησε έμμεσα ποσοστό 67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ Α.Ε. και ως εκ τούτου κατέστη υπόχρεη για την υποβολή Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 3461/2006, καθώς υπερέβη το κρίσιμο όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Αναφέρεται εκ νέου πως, η Αγοράστρια Belterra, η Πωλήτρια Helanor και η Melbery δεν κατέχουν, ούτε κατείχαν άμεσα μετοχές της ΟΛΘ Α.Ε. καθώς και ότι η Belterra έχει ελέγχοντα τελικό δικαιούχο (Ultimate Βeneficial Owner) τον κ. Νίκο Σαββίδη.

Η Δημόσια Πρόταση θα ανακοινωθεί προσεχώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα οριζόμενα στον Ν. 3461/2006, ενώ η Αγοράστρια Belterra, με βάση ενημέρωση στην οποία προέβη προς την Διοίκηση της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε., αναφέρει πως δεν έχει πρόθεση εξόδου της εισηγμένης από το Χρηματιστήριο Αθηνών”.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img