Δευτέρα, 17 Μαΐου, 2021
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η πανδημία εκτόξευσε τη ζήτηση για θέσεις εργασίας ΤΠΕ

Η πανδημία εκτόξευσε τη ζήτηση για θέσεις εργασίας ΤΠΕ

Τέσσερις τομείς απασχόλησης παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19: οι ΤΠΕ, η ψηφιακή επικοινωνία, η επιστήμη και καινοτομία και η υγειονομική περίθαλψη. Ενώ ορισμένοι τομείς έχουν πληγεί από την κρίση, πολλοί έχουν ευδοκιμήσει. Ένας από τους τομείς απασχόλησης με υψηλή ζήτηση είναι αυτός των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σημειώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

“Η πανδημία επιτάχυνε την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή. Δεδομένου ότι οι συναντήσεις, οι αίθουσες διδασκαλίας και η ψυχαγωγία έχουν πλέον μεταφερθεί σε online πλατφόρμες, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τις τεχνολογίες πληροφοριών και για όσους γνωρίζουν να τις χρησιμοποιούν κι αυτό δεν είναι κάτι που αναμένεται να αλλάξει”, σημειώνει σε σχετικό report το EURES, η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα.

Όπως αναφέρει ο φορέας, η τεχνολογία των πληροφοριών αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό και θα χρειαστούν πολλοί νέοι εμπειρογνώμονες, όπως σχεδιαστές λογισμικού, προγραμματιστές και τεχνικοί, αλλά και σύμβουλοι σε θέματα ασφάλειας ΙΤ.

Ψηφιακή επικοινωνία

Ο τομέας της επικοινωνίας αναμένεται, επίσης, να αναπτυχθεί και να προσαρμοστεί στις αλλαγές, καθώς δημιουργούνται όλο και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία. Θέσεις εργασίας, όπως σύμβουλοι επικοινωνιών, σχεδιαστές διαδικτυακών εκδηλώσεων, διαχειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σχεδιαστές μέσων ενημέρωσης, θα είναι περιζήτητες στην εποχή μετά την κρίση COVID-19.

“Η πανδημία έχει επιταχύνει τη χρήση πολλών από αυτά τα εργαλεία, αλλά υπάρχει έλλειψη προσωπικού με δεξιότητες χειρισμού και χρήσης των εργαλείων αυτών. Επιπροσθέτως, η πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει δραστικά τον αριθμό των τηλεργαζόμενων, καθιστώντας την ψηφιακή επικοινωνία ζωτικής σημασίας”, σημειώνει η σχετική ανάλυση.

Επιστήμη και καινοτομία

Η πανδημία έχει εγείρει, σύμφωνα με τους αναλυτές, πολλά επιστημονικά ερωτήματα, τα οποία είναι δύσκολο να απαντηθούν, αυξάνοντας τη ζήτηση για επιστήμονες και ερευνητές. Επίσης, η επιστήμη, το περιβάλλον και η καινοτομία έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία μετά την κρίση.

Όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται για τις επιστημονικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τηλεργασίας στο περιβάλλον και την εξεύρεση νέων λύσεων. Επαγγέλματα, όπως οι βιοϊατρικοί επιστήμονες, οι βιολόγοι, οι χημικοί μηχανικοί και οι αναλυτές δεδομένων θα κληθούν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα μετά την πανδημία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών και λύσεων στο μέλλον.

Τέλος, μεγάλη είναι η ζήτηση που ήδη εκδηλώνεται και θα συνεχίσει να εκδηλώνεται για εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι χώρες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα της υγείας στη διάρκεια της πανδημίας και ο τομέας αυτός αναμένεται ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω τα προσεχή έτη.

H νέα έμφαση, που δίνεται στην υγειονομική περίθαλψη μετά την πανδημία, θα προωθήσει τις επενδύσεις τόσο σε υφιστάμενες, όσο και νέες θέσεις εργασίας. Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ιατροί, φαρμακοποιοί, λοιμωξιολόγοι, διευθυντές εικονικών νοσοκομείων και ειδικοί στην τρισδιάστατη εκτύπωση. “Με την ανάπτυξη νέων εμβολίων, εγκαταστάσεων και αυτοματοποιημένων συστημάτων, η βιομηχανία θα χρειαστεί εργαζόμενους με νέες δεξιότητες”, αναφέρει η μελέτη.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ