Της Ματίνας Βλάχου, MD FEBU,
χειρουργός ουρολόγο-ανδρολόγος,
∆ιευθύντρια Metropolitan Hospital

(www.vlachouurology.gr/

∆ύο στα δέκα άτοµα θα χρειαστεί να αντιµετωπίσουν κάποια λιθίαση στο Ουροποιητικό τους που συνηθέστερα εκδηλώνεται µε τον, γνωστό σε όλους µας, κολικό του νεφρού.

Ο κολικός είναι ένας οξύς και συχνά αφόρητος πόνος του νεφρού που συνοδεύεται από αδιαθεσία και εµέτους. Σε άλλες περιπτώσεις, και ειδικά σε πιο χρονίζουσες καταστάσεις, µπορεί να αφορά έναν σιγανό, καθηµερινό αλλά ενοχλητικό πόνο στη νεφρική χώρα που όµως επηρεάζει την καθηµερινότητα  του ασθενή.

Η λιθίαση µπορεί να αφορά ένα µεµονωµένο γεγονός ή µπορεί να οφείλεται σε συστηµατικές νόσους π.χ. Σαρκοείδωση, σε γενετικά αίτια π.χ. Νεφροσωληναριακή οξέωση, σε ανατοµικές ανωµαλίες όπως η στένωση της πυελοουρητηρικής συµβολής ή σε λήψη συγκεκριµένων φαρµάκων.

Η αντιµετώπιση του προβλήµατος έγκειται στην αφαίρεση του ή των λίθων και φυσικά στη διερεύνηση και  αντιµετώπιση της αιτίας που την προκάλεσε. 

Αυτό το βήµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αφού συχνά οι επιπλοκές της λιθίασης είναι ιδιαίτερα απειλητικές τόσο για το νεφρό όσο και για τη γενική υγεία του ασθενούς. Μάλιστα η επιπλεγµένη από λιθίαση λοίµωξη του νεφρού µπορεί να εξελιχθεί ακόµη και σε λίγες ώρες σε µία απειλητική για τη ζωή κατάσταση, γνωστή ως ουροσήψη.

Η δυνατότητα που µας δίνει η τεχνολογική εξέλιξη είναι ο state of the art εξοπλισµός που µας επιτρέπει, πολύ ευγενικά και χρησιµοποιώντας το φυσικό δρόµο που εξέρχονται τα ούρα, να αφαιρέσουµε το λίθο εντελώς ατραυµατικά. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την αφαίρεση των λίθων της ουροδόχου κύστεως, του ουρητήρα και του νεφρού χωρίς οπές ή τοµές. Κατά τη διαδικασία της ενδοσκοπικής λιθοτριψίας χρησιµοποιούµε Holmium Laser ως πηγή ενέργειας και τα περισσότερα περιστατικά µας, απαλλάσσονται από το πρόβληµά τους άµεσα  και εξέρχονται την ίδια µέρα από το νοσοκοµείο. 

Η τεχνική αυτή µας δίνει συχνά τη δυνατότητα να διορθώσουµε και κάποια από τα αίτια της λιθίασης όπως τα στενώµατα ουρήθρας και ουρητήρα και είναι ιδιαίτερα ατραυµατική αφού γίνεται µε τη χρήση εύκαµπτων ψηφιακών ενδοσκοπίων , οθονών υψηλής ανάλυσης και χρησιµοποιούνται νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας υλικά.  

Το  Holmium Laser είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στην κονιορτοποίηση της πέτρας ενώ είναι ιδιαίτερα φιλικό για το εσωτερικό αυτών των οργάνων.Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να αντιµετωπίσουµε και ιδιαίτερα περίπλοκες µορφές λιθίασης µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα.  

Η αναισθησιολογική οµάδα, επιλέγει και προτείνει στον ασθενή την κατάλληλη αναισθησία ώστε να γίνουν µε ασφάλεια αυτοί οι λεπτοί χειρισµοί, αφού προηγηθεί λεπτοµερής προεπεµβατικός έλεγχος.

Σε ιδιαίτερα µεγάλους λίθους που µπορεί να καταλαµβάνουν όλο το νεφρό, όπως γίνεται στην κοραλλιοειδή λιθίαση, εφαρµόζουµε είτε περισσότερες συνεδρίες ενδοσκοπικης Holmium Laser λιθοτριψίας είτε την διαδερµική Holmium Laser νεφρολιθοτριψία (PCNL).

Για την τελευταία, δηµιουργείται µία δίοδος από το δέρµα στο εσωτερικό του νεφρού, εισάγουµε µέσω της διόδου αυτής λεπτά και ειδικά ενδοσκόπι, και αφαιρούµε την πέτρα ή τις πέτρες από το δρόµο αυτό ώστε να αφαιρεθούν πιο γρήγορα, µειώνοντας το χρόνο της αναισθησίας, και πιο αποτελεσµατικά αφού έχουµε πιο ευρύ δρόµο και αφαιρούµε µεγαλύτερα συγκρίµατα.

Η λιθίαση αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά, ατραυµατικά και ελάχιστα επεµβατικά χρησιµοποιώντας LASER τεχνολογία, εύκαµπτα ψηφιακά ενδοσκόπια και συχνά χωρίς να απαιτείται νοσηλεία. Η διαδερµική νεφρολιθοτριψία είναι αποτελεσµατική σε περίπλοκες µορφές λιθίασης και αποτελεί µια ασφαλή, ελάχιστα επεµβατική επιλογή. 

Συνοψίζοντας, η εποχή του «έχω µία πέτρα αλλά µου είπαν δεν θα µε ενοχλήσει ποτέ», είναι µία παλιά εποχή που µπορεί να γίνει αιτία σηµαντικών επιπτώσεων στην υγεία ενός ατόµου. Η σύγχρονη Ουρολογία προτείνει ελάχιστα επεµβατική προσέγγιση της λιθίασης µε ξεκάθαρο νεφροπροστατευτικό προσανατολισµό. 

Η ανοιχτή χειρουργική για την αντιµετώπιση της λιθίασης είναι ιδιαίτερα τραυµατική για το νεφρό και δεν µπορεί να επαναληφθεί συχνά, και φυσικά τείνει να εγκαταλειφθεί για το σκοπό αυτό. Η λιθίαση είναι µία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υποτροπές.

Η λεπτοµερής διερεύνηση του αιτίου της και η επιλογή της ελάχιστα επεµβατικής  ενδοσκοπικής λιθοτριψίας  για την αντιµετώπισή της,  είναι ο πιο ασφαλής δρόµος για την προστασία ενός τόσο σηµαντικού και ζωτικού οργάνου, όπως ο νεφρός, από σηµαντικές επιπλοκές.