Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕλλάκτωρ: Ζημιές 9,9 εκατ. ευρώ και πτώση τζίρου στο 1ο τρίμηνο

Ελλάκτωρ: Ζημιές 9,9 εκατ. ευρώ και πτώση τζίρου στο 1ο τρίμηνο

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ευρισκόμενος σε μεταβατικό στάδιο διοικητικής και μετοχικής αναδιάρθρωσης, καθώς και σε περίοδο ρηξικέλευθων τομών στον τρόπο λειτουργείας σε όλα τα επίπεδα, ο όμιλος Ελλάκτωρ παρουσίασε ζημιές 9,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ μείωση υπέστη και ο κύκλος εργασιών.

Το EBITDA κατήλθε στα 40,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,5 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2020 καταγράφοντας μείωση 20%, τα έσοδα υποχώρησαν στα 193 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 715 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 1ο 3μηνο 2021 σε 193 εκατ. ευρώ έναντι 225 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, μειωμένα κατά 14%, (ή κατά 32 εκατ. ευρώ). Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 33 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού (-€11,7 εκατ. έναντι του 1ου 3μήνου ‘20), του κλάδου της Κατασκευής (-€8,5 εκατ. έναντι του 1 ου 3μήνου ‘20), αλλά και από τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+€7,8 εκατ. έναντι του 1 ου 3μηνου ‘20).

Η ρευστότητα του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 σε 403 εκατ. ευρώ έναντι 406 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι 707 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020, διαμορφώνοντας το δείκτη Net Debt / EBITDA σε 4,4x 1 .

Στις Παραχωρήσεις, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €19,5 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2021, έναντι €31,3 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2020 (-38%), με την απόδοση να επηρεάζεται από το lockdown.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 39% και διαμορφώθηκε σε €27,6 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2021 έναντι €19,8 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.

Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,3 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2021 έναντι €4,0 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2020 (+6%).

Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε μείωση 39% και διαμορφώθηκε σε €0,8 εκατ. το 1ο 3μηνο έναντι €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 κυρίως λόγω των επιπτώσεων του lockdown.

Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά €10 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι ζημιάς €1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο 1ο τρίμηνο 2021

Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε μείωση εσόδων κατά €10 εκατ. (από €50 εκατ. σε €40 εκατ.), ενώ οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλον παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά €8 εκατ. (από €24 εκατ. σε €32 εκατ.) και €2 εκατ. (από €22 εκατ. σε €24 εκατ.) αντίστοιχα σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2020. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €143 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, έναντι €159 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένο κατά 10%, ή κατά €16 εκατ.

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €50 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €66 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή 24% μείωση. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους της Κατασκευής (μεικτές ζημιές €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι μεικτό κέρδος €4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020) και των Παραχωρήσεων (μείωση μεικτού κέρδους από €33 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε €22 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021), η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €7 εκατ. που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια περίοδο.

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €12,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €16,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 24% και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων διοίκησης των τελευταίων 9 τριμήνων. Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε €0,9 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 1ο 3μηνο 2020.

Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημίες διαμορφώθηκαν το 1ο 3μηνο 2021 σε €1,7 εκατ. και €1,8 εκατ. αντίστοιχα έναντι €3,4 εκατ. και -€1,6 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €40,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, σε σύγκριση με €50,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, σημειώνοντας μείωση 20%, δηλ. €10,3 εκατ. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε σε 20,8% το 1ο 3μηνο 2021 έναντι περιθωρίου 22,5% το 1ο 3μηνο 2020. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €26,7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €26 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε €13,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με €24,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με κέρδη €2,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Καθαρά Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές €9,9 εκατ. έναντι ζημιών €8,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Ισολογισμός

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2021 σε €2,88 δισ. έναντι €2,82 δισ. στις 31.12.2020, σημειώνοντας αύξηση κατά €59 εκατ. που οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου (έναρξη παραχώρησης 01.01.2021).

Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ.), ανήλθε στις 31.03.2021 σε €1.081 εκατ. έναντι €1.082 εκατ. στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020.

Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €224 εκατ. έναντι €230 εκατ. στις 31.12.2020 καθώς τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα του 3μήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιά €5,5 εκατ. έναντι ζημιάς €11,6 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2020.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img