Δευτέρα, 17 Μαΐου, 2021
Αρχική ΝΑΥΤΙΛΙΑ Εθνική Στρατηγική Κυπριακής Ναυτιλίας -Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

Εθνική Στρατηγική Κυπριακής Ναυτιλίας -Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με την Ναυτιλιακή Βιομηχανία, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και με την Κοινωνία των Πολιτών για τη διαμόρφωση μακροχρόνιας Εθνικής Στρατηγικής της Κυπριακής Ναυτιλίας, ανακοίνωσε το υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Η Κύπρος, ως ένα αξιόπιστο και ποιοτικό ναυτιλιακό κράτος με παγκόσμια εμβέλεια συνεχίζει να ενεργεί με γνώμονα την πρόοδο της Ναυτιλίας τόσο σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η όλη προσπάθεια του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αποσκοπεί στην διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος για όλο το φάσμα του εθνικού ναυτιλιακού συμπλέγματος.

Η νέα προσέγγιση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την Κυπριακή Ναυτιλία θα φέρει την επωνυμία SEA (Sustainable-Extrovert-Adaptable) – Be Part of Leading Positive Change και θα είναι βασισμένη στο τρίπτυχο Αειφορία-Εξωστρέφεια-Προσαρμοστικότητα με γνώμονα το κυπριακό ναυτιλιακό σύμπλεγμα να αναπτυχθεί περαιτέρω, κατά τρόπο αειφόρο και ολιστικό, ενώ συνάμα ο τομέας να παραμείνει ανθεκτικός στις κρίσεις και στις προκλήσεις διαδραματίζοντας σημαίνοντα ρόλο στη παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή.

Η εκστρατεία διαβούλευσης θα αναπτυχθεί σε 4 φάσεις. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες που αφορούν προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας όπως:
(α) Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (7 έως 22 Απριλίου)

(β) Ψηφιακός Μετασχηματισμός (23 Απριλίου έως 6 Μαΐου)

(γ) Διαχρονικές Προκλήσεις (Κοινωνική Διάσταση – Συνθήκες εργασίας και διαβίωσης ναυτικών και Πειρατεία) (7 έως 20 Μάϊου),

ενώ η τέταρτη ενότητα θα εκδηλωθεί εντός Μαΐου και θα απευθύνεται πιο στοχευμένα στη κοινωνία του πολιτών, καλύπτοντας πτυχές όπως η Ακτοπλοΐα, η Θαλάσσια Ρύπανση και οι Ναυτιλιακές Σπουδές.

Η ναυτιλιακή κοινότητα και οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν απόψεις και ιδέες μέσω της ιστοσελίδας www.cyshippingstrategy.com.

Όσον αφορά τη διαβούλευση με τους πολίτες η εκστρατεία, πέραν από τη δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, θα εκδηλωθεί σε διάφορες μορφές και με δίαγορες δράσεις όπως διαδικτυακές συναντήσεις με φορείς και ομάδες πολιτών για ανταλλαγή ιδεών αλλά και με δημόσιους διαλόγους σε όλες τις πόλεις της Κύπρου όπου θα δίδεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν για να συνδιαμορφώσουμε ένα στρατηγικό πραμάτεια για την κυπριακή ναυτιλία… γιατί Δυνατή Ναυτιλία – Δυνατότερη Κύπρος.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ