Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΑΣΕ/ICAP CRIF CEO Index: Μικρή μείωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στο δεύτερο...

ΕΑΣΕ/ICAP CRIF CEO Index: Μικρή μείωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στο δεύτερο τρίμηνο

Στις 159 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το δεύτερο τρίμηνο του 2024, έναντι 162 το προηγούμενο τρίμηνο, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μικρή μείωση του δείκτη δείχνει ότι οι CEOs εξακολουθούν, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, να εκφράζουν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας για τις συνεχιζόμενες διεθνείς εντάσεις και τις συνέπειές τους στην οικονομία μεσο-μακροπρόθεσμα. Σημειώνεται, ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 17/6/2024-28/6/2024.

Αναλυτικά, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε μείωση στις 207 μονάδες έναντι 212 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, συγκρινόμενη με ένα έτος πριν, μειώθηκε σε 34% έναντι 39% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε σε 40% για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και σε 41% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας μετά από ένα έτος παρουσίασε μείωση στις 178 μονάδες έναντι 191 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 25% έναντι 33% το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε 30% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε μικρή πτώση στις 180 μονάδες έναντι 184 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με πριν από έτος παρέμεινε σταθερό σε 35%, το οποίο αυξάνεται σε 45% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και σε 41% για τους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε πτώση στις 172 μονάδες έναντι 182 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε έναν χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε σε 34% (έναντι 38% το προηγούμενο τρίμηνο), ενώ αυτό το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 40% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και 38% για τους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών μειώθηκε οριακά στις 127 μονάδες έναντι 128 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με πριν από ένα έτος μειώθηκε μόλις κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε 55% έναντι του προηγούμενου τρίμηνου, ποσοστό που αυξάνεται σε 65% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος, αντίθετα, σημείωσε άνοδο στις 148 μονάδες έναντι 144 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 58% (έναντι 55% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό που αυξάνεται σε 63% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε οριακή πτώση στις 140 μονάδες έναντι 141 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 39%, ενώ για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 70% και για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων σε 48%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών βελτιώθηκε στις 163 μονάδες έναντι 156 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο διαμορφώθηκε σε 45%, έναντι 43% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μείωση στις 119 μονάδες έναντι 123 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με πριν από ένα έτος διαμορφώθηκε σε 49% (έναντι 50% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 68% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης μειώθηκε στις 153 μονάδες έναντι 158 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη μετά από ένα έτος διαμορφώθηκε σε 44% (έναντι 47% στο προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 58% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο θεωρούν ότι είναι προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις η ESG στρατηγική των μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ένας στους τρείς CEOs θεωρεί ότι είναι υψηλή η προτεραιότητα, ποσοστό που αυξάνεται σε 45% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και σε 40% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο CEOs δηλώνει ότι αυτή η προτεραιότητα είναι μέτριου βαθμού και ένας στους πέντε CEOs πιστεύει πως αυτή η στρατηγική είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η άποψή τους για το επίπεδο εξέλιξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το 59% των CEOs (μερίδιο που αυξάνεται σε 71% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων και σε 68% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων) θεωρεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξελίσσεται με μέτριο βαθμό. Παράλληλα, το 26% των CEOs (ποσοστό που αυξάνεται σε 35% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και σε 36% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων) δηλώνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίσσεται με υψηλό βαθμό. Αντίθετα, μερίδιο των CEOs (15%) πιστεύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων εξελίσσεται με χαμηλούς ρυθμούς μεταβολής.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ