Κυριακή, 16 Μαΐου, 2021
Αρχική ΥΓΕΙΑ Διαφραγματοκήλη & Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση: Η Ρομποτική Χειρουργική δίνει λύση

Διαφραγματοκήλη & Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση: Η Ρομποτική Χειρουργική δίνει λύση

Η διαφραγµατοκήλη αποτελεί µια ιδιότυπη µορφή εσωτερικής κήλης κατά την οποία κάποιο τµήµα του στοµάχου, του οισοφάγου ή και των δύο «ανεβαίνει» από την κοιλιά (περιτοναϊκή κοιλότητα) στο θώρακα (θωρακική κοιλότητα), µέσω ενός φυσιολογικού ή όχι ανοίγµατος του διαφράγµατος. Η πάθηση είναι αρκετά συχνή, ιδιαίτερα για ανθρώπους άνω των 40 ετών. 

Τι είναι η διαφραγµατοκήλη;

Για να κατανοηθεί η διαφραγµατοκήλη, πρέπει πρώτα να διευκρινιστούν ορισµένοι «ανατοµικοί όροι», που αφορούν στην πάθηση.  ∆ιάφραγµα ονοµάζεται µια µεγάλη θολωτή µυϊκή στιβάδα που διαχωρίζει τη θωρακική από την περιτοναϊκή κοιλότητα. Το διάφραγµα συµβάλει τόσο στην υποστήριξη της αναπνοής, όσο και την ευόδωση των γαστροοισοφαγικών λειτουργιών. 

Ο Οισοφάγος είναι το τµήµα του γαστρεντερικού σωλήνα, που συνδέει το φάρυγγα µε το στοµάχι. Σε αυτό το σηµείο βρίσκεται ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, του οποίου η λειτουργία είναι η αποτροπή της παλινδρόµησης του γαστρικού οξέος από το στοµάχι στον οισοφάγο. Σε µια διαφραγµατοκήλη, τµήµα στοµάχου, οισοφάγου ή και των δύο διολισθαίνει προς τα πάνω, εκτός της φυσιολογικής ανατοµικής του θέσης και εισέρχεται στο θώρακα. 

Ανάλογα µε τον τύπο της ολίσθισης του ανατοµικού στοιχείου στη θωρακική κοιλότητα η διαφραγµατοκήλη διακρίνεται σε:

-Ολισθαίνουσα διαφραγµατοκήλη

-Παραοισοφαγική διαφραγµατοκήλη

-Μικτή διαφραγµατοκήλη

Συµπτώµατα διαφραγµατοκήλης

Μια µικρή διαφραγµατοκήλη µπορεί να µην προκαλέσει συµπτώµατα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πάθηση διαγιγνώσκεται τυχαία κατά τη διάρκεια µιας γαστροσκόπησης.

Ασθενείς, ο οποίοι πάσχουν από διαφραγµατοκήλη συχνά αντιµετωπίζουν αίσθηµα καύσου (καούρες) και πόνο στο στήθος. Τα συµπτώµατα αυτά οφείλονται σε µια συνυπάρχουσα Γαστροοισοφαγική Παλινδρόµηση(ΓΟΠ), η οποία συχνά προκαλείται εξαιτίας της διαφραγµατοκήλης.  Ασθενείς που πάσχουν από διαφραγµατοκήλη µε συνυπάρχουσα ΓΟΠ αντιµετωπίζουν τα εξής συµπτώµατα:

-∆υσφαγία

-∆ύσπνοια

-Πόνο στο στήθος

-Αίσθηµα παλµών

-Όξινες ερυγές 

-∆υσπεψία

-Φούσκωµα 

-∆υσκαταποσία

Επιπλοκές της διαφραγµατοκήλης

Η ΓΟΠ και η έκθεση του οισοφάγου στο όξινο περιεχόµενο του στοµάχου ευθύνονται περισσότερο από την ίδια τη διαφραγµατοκήλη για τις πιθανές επιπλοκές που µπορεί να προκύψουν.

Αυτές µπορεί να είναι:

-Οισοφαγίτιδα

Φλεγµονή του βλεννογόνου του οισοφάγου εξαιτίας της παλινδρόµησης. Ανάλογα µε τη διάβρωση του οισοφάγου εξαιτίας της συνεχούς έκθεσής του στο όξινο περιεχόµενο του στοµάχου, διακρίνονται τέσσερις βαθµοί οισοφαγίτιδας.

-Οισοφάγος Barrett

Πρόκειται για µια πάθηση, κατά την οποία τα φυσιολογικά κύτταρα του κατώτερου οισοφάγου αντικαθίστανται από διαφορετικό τύπο κυττάρων. Ο οισοφάγος Barrett  σχετίζεται µε αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του οισοφάγου

-Αιµορραγία

Οισοφαγίτιδες προχωρηµένου βαθµού (3ου & 4ου) προκαλούν αιµορραγίες του βλεννογόνου, γεγονός που ενοχοποιείται για ανάπτυξη χρόνιας σιδηροπενικής αναιµίας. 

Θεραπεία της διαφραγµατοκήλης

Η θεραπευτική προσέγγιση της διαφραγµατοκήλης εξαρτάται από το στάδιο της πάθησης, καθώς και από την ύπαρξη συνοδών προβληµάτων. Μικρές διαφραγµατοκήλες αντιµετωπίζονται µε µεταβολή ορισµένων διατροφικών συνηθειών και φαρµακευτική αγωγή. 

Σε περιπτώσεις µεγάλων διαφραγµατοκηλών η αντιµετώπιση της πάθησης είναι χειρουργική. Κατά τη διάρκεια µιας χειρουργικής επέµβασης για την αποκατάσταση της διαφραγµατοκήλης, ο Χειρουργός ανατάσσει τα σπλάγχνα εντός της κοιλιάς και πραγµατοποιεί συρραφή του διαφράγµατος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η δηµιουργία µιας µορφής µονόδροµης βαλβίδας στο άνω τµήµα του στοµάχου, µε στόχο τη θεραπεία της ΓΟΠ και την αποτροπή οποιασδήποτε πιθανότητας υποτροπής. Μια από τις καλύτερες χειρουργικές µεθόδους αποκατάστασης της διαφραγµατοκήλης και της ΓΟΠ είναι η θολοπλαστική κατά Nissen. Η µέθοδος διενεργείται λαπαροσκοπικά ή µε τη µέθοδο της ροµποτικής χειρουργικής, µέσω 4-5 µικροτοµών (5 χιλιοστών) χωρίς να γίνει διατοµή των µυών. 

Ροµποτική αποκατάσταση διαφραγµατοκήλης – Θολοπλαστική Nissen

Η ροµποτική µέθοδος αποτελεί την πιο σύγχρονη χειρουργική τεχνική, µε πολλαπλά πλεονεκτήµατα στο πεδίο της χειρουργικής του πεπτικού συστήµατος.

Η βασική διαφορά της µεθόδου µε τη λαπαροσκοπική τεχνική είναι πως κατά τη διενέργεια µιας ροµποτικής χειρουργικής επέµβασης ο χειρουργός δε στέκεται πάνω από τον ασθενή κρατώντας ο ίδιος τα χειρουργικά εργαλεία, αλλά βρίσκεται µπροστά από µια σύγχρονη ροµποτική κονσόλα και χειρίζεται αποµακρυσµένα τα εργαλεία, τα οποία φέρονται στους αρθρωτούς βραχίονες ενός προηγµένου ροµποτικού συστήµατος. 

Η ροµποτική θολοπλαστική Nissen πραγµατοποιείται µε µεγάλη επιτυχία και σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς, ακόµα και σε εκείνους που αντιµετωπίζουν µεγάλες διαφραγµατοκήλες. 

Πλεονεκτήµατατης Ροµποτικής Θολοπλαστικής Nissen

-Καλύτερη ορατότητα στο χειρουργικό πεδίο, µέσω τρισδιάστατης έγχρωµης εικόνας υψηλής ευκρίνειας. λ Απόλυτη ακρίβεια & µεγάλη ελευθερία κινήσεων

-∆υνατότητα αναγνώρισης και ατραυµατικού διαχωρισµού όλων των ευαίσθητων δοµών πέριξ της διαφραγµατοκήλης

-∆υνατότητα άνετων χειρουργικών χειρισµών στο θώρακα µε τη χρήση των ειδικών ροµποτικών εργαλείων

-Πιο εύκολη παρασκευή του στοµάχου και δηµιουργία της µονόδροµης βαλβίδας

-∆υνατότητα ασφαλούς λύσης συµφύσεων οισοφάγου µε το ήπαρ και το στοµάχι

-Ακριβέστερη συρραφή του διαφράγµατος

-Καλύτερη τοποθέτηση πλέγµατος όταν αυτό είναι αναγκαίο

-Άριστο αισθητικό αποτέλεσµα

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ