Δευτέρα, 21 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΔΕΗ: Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο καταστατικό

ΔΕΗ: Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο καταστατικό

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  4 Ιουνίου 2021, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 14 Μαΐου 2021.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 231 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 176.474.692 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι σημειώθηκε απαρτία 76.07%.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.6.2021, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση  αυτού.

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 176.474.692, ψήφισαν υπέρ 176.472.312 (99,999%) και απείχαν από την ψηφοφορία 2.380 (0,001%).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  (Δ.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 176.474.692, ψήφισαν υπέρ 176.472.312 (99,999%) και απείχαν από την ψηφοφορία 2.380 (0,001%).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε..

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών  176.474.692, ψήφισαν υπέρ 164.671.763 (93,312%), κατά 10.852.805 (6,150%) και απείχαν από την ψηφοφορία 950.124 (0,538%).

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img