Σάββατο, 8 Μαΐου, 2021
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ: Το 52% των εργαζομένων κάνει υπερωρίες

ΓΣΕΕ: Το 52% των εργαζομένων κάνει υπερωρίες

Το 52% των εργαζομένων δηλώνουν ότι εργάζονται υπερωριακά ενώ το 40% δηλώνει ότι δεν πληρώνεται τις υπερωρίες του και το 75% των εργαζομένων θέλουν πληρωμή των υπερωριών τους αντί αδείας.Τα παραπάνω στοιχεία είναι ευρήματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γνώμης της ΓΣΕΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας, η οποία απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους, τον χρόνο εργασίας και την πληρωμή της υπερεργασίας.

Σε συνέχεια ανάλογης έρευνας του Ιανουάριου του 2021, καταγράφονται οι αρνητικές εργασιακές επιπτώσεις στην εντατικοποίηση, τον χρόνο εργασίας καθώς και τις απλήρωτες υπερωρίες στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα.

Τα ευρήματα που προκύπτουν είναι:

• Το 52% των εργαζομένων, αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριό τους σε εβδομαδιαία βάση. – Από αυτούς το 25% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 1-3 ώρες – Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 4-6 ώρες – Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 7-8 ώρες – Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 9 ώρες και πάνω

• Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του. – Από αυτούς το 52% των εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση δηλώνουν ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του και αντίστοιχα το 24% των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

• Σχεδόν καθολική με 73% είναι η απαίτηση των εργαζομένων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν άδεια ή ρεπό. • Το 60% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνουν ότι με βάση την σύμβασής τους εργάζονται πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα – Από αυτούς το 36% δηλώνουν ότι εργάζονται από 21-30 ώρες – Το 24% δηλώνουν ότι εργάζονται από 31 – 35 ώρες.

Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν ανάλογες, ελαφρώς βελτιωμένες, απόψεις με αυτή του Ιανουαρίου του 2021.

Συγκεκριμένα: – Το 53% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται. – Το 35% των εργαζομένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους και το 56% δηλώνουν αντίστοιχα αισιόδοξοι.

Η Έρευνα αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την ένταση της παραβατικότητας που επικρατεί στην αγορά εργασίας σε σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας, την έκταση της υπερεργασίας καθώς και την έκταση των απλήρωτων υπερωριών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη για αυτούς περίοδο σχετικά με την υγεία και ασφάλειά τους, την μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους, και την γενικότερη ανασφάλειά τους, χρειάζονται την ενίσχυση της προστασίας τους, την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε βάρος τους και την θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επισημαίνει η ΓΣΕΕ και καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την έντονη παραβατικότητα που παρατηρείται στην αγορά εργασίας.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ