Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑλλάζουν οι δείκτες ποιότητας σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών και τηλεφωνίας

Αλλάζουν οι δείκτες ποιότητας σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών και τηλεφωνίας

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του 2022 αναμένεται να αλλάξουν οι Δείκτες Ποιότητας Σταθερής Τηλεφωνίας, σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών αλλά και υπηρεσιών VoIP, υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΕΕΤΤ.

Στόχος, όπως διευκρινίζεται, είναι ο ορισμός αντικειμενικών και συγκρίσιμων Δεικτών Ποιότητας των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε οι τελικοί χρήστες να διευκολύνονται τόσο στη σύγκριση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους, όσο και στην πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα βέβαια, μέσω του ορισμού αντικειμενικών και συγκρίσιμων Δεικτών Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθιερώνεται κι ένα σαφές πλαίσιο υποχρεώσεων των παρόχων προς τους τελικούς χρήστες, το οποίο εγγυάται αντικειμενική, διαφανή και αμερόληπτη ενημέρωση καθώς και άμεση, εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των τελικών χρηστών σε πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Επιτροπή προχωρά στην αλλαγή του Κανονισμού Δεικτών Ποιότητας μετά από 10 χρόνια ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει με την εποχή και τις ανάγκες που γεννούν οι εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες.

Για το λόγο αυτό μάλιστα μέσω της συγκεκριμένης τροποποίησης αφαιρούνται από την υποχρέωση μέτρησης Δεικτών Ποιότητας όσοι θεωρούνται παρωχημένοι στα σύγχρονα σταθερά δίκτυα, όπως το ποσοστό ανεπιτυχών κλήσεων και η ποιότητα ομιλίας.

Παράλληλα ενοποιούνται οι δείκτες σταθερής τηλεφωνίας και σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ εισάγεται κι ένας νέος δείκτης για τη μέτρηση του ποσοστού χρησιμοποίησης των διασυνδέσεων μεταξύ διαφορετικών δικτύων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η απόφαση, η οποία προσδιορίζει τους Δείκτες Ποιότητας που μετρώνται και δημοσιεύονται από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και τη μεθοδολογία μέτρησης, το μορφότυπο των αποτελεσμάτων, τα μέσα και τη συχνότητα δημοσίευσης, οι δείκτες που θα μετρώνται είναι οι ακόλουθοι:

-Το ποσοστό χρησιμοποίησης συνδέσμων
-Ο χρόνος παροχής αρχικής σύνδεσης
-Το ποσοστό αναφορών βλάβης
-Ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών
-Το ποσοστό αναπάντητων κλήσεων σε τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης τελικών χρηστών
-Ο χρόνος απόκρισης σε τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης τελικών χρηστών
-Τα ποσοστά και χρόνοι επίλυσης παραπόνων συνδρομητών
-και τέλος ο χρόνος απόκρισης υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

Οι Δείκτες Ποιότητας θα μετρώνται ανά εξάμηνο, ενώ λεπτομερή αποτελέσματα θα δημοσιεύονται και σε μορφή csv (comma-separated values), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή περαιτέρω στατιστικών.

Η δημοσίευσή τους θα είναι σε εύκολα προσβάσιμο σημείο της ιστοσελίδας της ή σε άλλη διαδικτυακή εφαρμογή.

Εκτός από τα δημόσια στατιστικά και τα μεταδεδομένα των μετρήσεων που παρουσιάζονται στην παρούσα, η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιεύσει και στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων. Η τυχόν δημοσίευση αυτή θα αφορά συγκεντρωτικά στοιχεία, ή άλλα στοιχεία που έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ώστε να διαφυλάσσεται η ανωνυμία των παρόχων και των συνδρομητών.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img